Գործունեություն

Իրականացվել են հանրային առողջապահության իրազեկման մի շարք գործունեություն:

¦Ծխախոտի գովազդի օրենսդրության միջազգային փորձի ուսումնասիրման ու դրա գործնական նշանակությունը Հայաստանի համար§ հետազոտական ծրագրեր:IDRC/RITC Կանադա

§Ծխախոտի վերահսկման քաղաքականություն¦ ծրագիր: ՀԱՀԱ/ԲՀԻ

¦Հայաստանի Հանրապետությունում հանրային առողջապահական լուսաբանման զարգացում§ ծրագիր: ՀԱՀՄ/ UMCOR

¦Հայաստանում մանկական հիվանդությունների ինտեգրացված վարման (ՄՀԻՎ) ռազմավարության§ ծախսարդյունավետության մեխանիզմների   տնտեսագիտական գնահատում:

Առողջապահական հաստատություններին տնտեսագիտական ու ֆինանսական խորհրդատվություն:

Մասնակցություն Հայաստանի հասարակական կազմակերպությունների EXPO 2002/2004 համաժողովին և ցուցահանդեսին: USAID/AED

Մասնակցություն ¦Առողջապահության համակարգերի բարեփոխումների§ Դուբրովնիկի 3-րդ ամառային դպրոցի և 2-րդ կոնֆերանսի աշխատանքներին (Դուբրովնիկ-1999): ԲՀԻ

Մասնակցություն Ամերիկայի հանրային առողջության ասոցիացիայի տարեկան համաժողովին (Ատլանտա-2001): USAID/AED